Format zdjęć

Format Cm Piksele
9×138,9×12,7 1051×1500
10×15 10,2×15,2 1205×1795
13×18 12,7×17,8 1500×2102
15×20 15,2×20,3 1795×2398
15×21 15,2×21,0 1795×2480
18×25 18,0×25,4 2126×3000
20×30 20,3×30,5 2398×3602
21×30 21,0×30,0 2480×3543
25×38 25,4×38,1 3000×4500

na życzenie wykonujemy zdjęcia w dowolnym formacie do wielkości 60x90cm.